Motivi u slikartstvu

marina

motiv-u-slikarstvuSLIKARSTVO je sve što nastaje slikanjem. To je jedna od disciplina i tehnika u likovnom stvaralaštvu. 

Slikanje je postupak gde se nečim (četkom, špahtlom, pastelom …) nanosi boja na podlogu.

Podlogu za slikanje čini površina daske, kamena, hartije, keramike, metala, platna, stakla, zida…

Tako nastaje slika. To je umetnički izraz ideja i emocija na dvodimenzionalnom prostoru, ili površini. 

Motivi u slikarstvu su:

PORTRET

Portret je likovni prikaz ličnosti odnosno određenih fizičkih i psihičkih karakteristika uz nastojanje da se postigne sličnost i izrazi individualnost lika.
Portret može biti: AUTOPORTRET, GLAVA, FIGURA, MITOLOŠKI PORTRET, RELIGIOZNI PORTRET, GRUPNI PORTRET

[columns] [span3]

Autoportret

Autoportret je umetnikov prikaz samoga sebe.
autoportret

[/span3][span3]

Glava

Glava predstavlja likovni prikaz  glave čoveka.
glava

[/span3][span3]

Figura

Figura je likovni prikaz kostimiranog čoveka.
figura

[/span3][span3]

[columns] [span4]

Mitološki portret

mitoloski-portret

[/span4][span4]

Religiozni portret

religiozni portret

[/span4][span4]

Grupni portret

grupni-portret

[/span4][/columns]

 

PEJZAŽ – PREDEO

Pejzaž je likovni prikaz prirode. Pejzaž može biti: SEOSKI PREDEO, GRADSKI PREDEO (VEDUTA), MARINA

[columns] [span4]

Seoski predeo

seoski- predeo

[/span4][span4]

Gradski predeo (Veduta)

Veduta je italijanski termin za nacrtano ili naslikano mesto, obično gradski deo, ostatak zidina, ulica, trg ili spomenik.

gradski predeo

[/span4][span4]

Marina

Marina je vrsta pejzaža i odnosi se na prikaze morske obale, mora, luke, lađa na vodi i bitaka na moru.

marina

[/span4][/columns]

[columns] [span4]

NOKTURNO

Nokturno je vrsta pejzaža čiji je motiv noć.

nokturno

[/span4][span4]

ENTERIJER

Enterijer je likovni prikaz unutrašnjeg prostora zgrade ili kuće.

enterijer

[/span4][span4]

ANIMALISTIČKI MOTIV

Animalistički motiv je likovni prikaz žive životinje, najčešće u prirodnom ambijentu.

animalisticki

[/span4][/columns]

FIGURALNA KOMPOZICIJA

Figuralna kompozicija može biti: ŽANR – SCENA, ISTORIJSKA KOMPOZICIJA, RELIGIOZNA KOMPOZICIJA, MITOLOŠKA KOMPOZICIJA

[columns] [span4]

Žanr – scena

Žanr je vrsta slike, manjeg formata, koja opisuje svakodnevni život, tj.ono što ga okružuje i uslovljava.

zanr-scena

[/span4][span4]

Istorijska kompozicija

Istorijska kompozicija opisuje neki od istorijskih događaja, uglavnom obuhvata teme iz starije istorije.

istorijska-kompozicija

[/span4][span4]

Religiozna kompoziija

Pod religioznom kompozicijom podrazumeva se likovni prikaz vezan za hrišćanstvo, tj. za Sveto pismo, kao glavnog izvora i temelja religije.

reliozna-kompozicija

[columns] [span6]

Mitološka kompozicija

Mitološka kompozicija sadrži prikaze u kojima dominantno mesto imaju mitološke ličnosti, pre svega božanska bića.
mitoloska-kompozicija

[/span6][span6]

AKT

Akt je likovni prikaz nagog ljudskog tela.

akt

[/span6][/columns]

MRTVA PRIRODA

Mrtva  priroda je likovna predstava “mrtvih” ili nepomičnih objekata (cveće, voće, posuđe, plodovi, mrtva divljač).
Mrtva priroda može biti: GRUPA PREDMETA I CVEĆE

[columns] [span6]

Grupa predmeta

grupa predmeta

[/span6][span6]

Cveće

cvece

[/span6][/columns]

[columns] [span6]

APSTRAKTNA KOMPOZICIJA

Apstraktna slika ističe specijalne likovne vrednosti kroz boju i formu, potpuno nezavisno od teme.
apstraktna-kompozicija

[/span6][span6]

NADREALISTIČKA KOMPOZICIJA

nadrealisticka-kompozicija

[/span6][/columns]

Call Now ButtonPozovite nas!