fbpx

Motivi u slikartstvu

motiv-u-slikarstvuSLIKARSTVO je sve što nastaje slikanjem. To je jedna od disciplina i tehnika u likovnom stvaralaštvu. 

Slikanje je postupak gde se nečim (četkom, špahtlom, pastelom …) nanosi boja na podlogu.

Podlogu za slikanje čini površina daske, kamena, hartije, keramike, metala, platna, stakla, zida…

Tako nastaje slika. To je umetnički izraz ideja i emocija na dvodimenzionalnom prostoru, ili površini. 

Motivi u slikarstvu su:

PORTRET

Portret je likovni prikaz ličnosti odnosno određenih fizičkih i psihičkih karakteristika uz nastojanje da se postigne sličnost i izrazi individualnost lika.
Portret može biti: AUTOPORTRET, GLAVA, FIGURA, MITOLOŠKI PORTRET, RELIGIOZNI PORTRET, GRUPNI PORTRET

Autoportret

Autoportret je umetnikov prikaz samoga sebe.
autoportret

Glava

Glava predstavlja likovni prikaz  glave čoveka.
glava

Figura

Figura je likovni prikaz kostimiranog čoveka.
figura

Mitološki portret

mitoloski-portret

Religiozni portret

religiozni portret

Grupni portret

grupni-portret

 

PEJZAŽ – PREDEO

Pejzaž je likovni prikaz prirode. Pejzaž može biti: SEOSKI PREDEO, GRADSKI PREDEO (VEDUTA), MARINA

Seoski predeo

seoski- predeo

Gradski predeo (Veduta)

Veduta je italijanski termin za nacrtano ili naslikano mesto, obično gradski deo, ostatak zidina, ulica, trg ili spomenik.

gradski predeo

Marina

Marina je vrsta pejzaža i odnosi se na prikaze morske obale, mora, luke, lađa na vodi i bitaka na moru.

marina

NOKTURNO

Nokturno je vrsta pejzaža čiji je motiv noć.

nokturno

ENTERIJER

Enterijer je likovni prikaz unutrašnjeg prostora zgrade ili kuće.

enterijer

ANIMALISTIČKI MOTIV

Animalistički motiv je likovni prikaz žive životinje, najčešće u prirodnom ambijentu.

animalisticki

FIGURALNA KOMPOZICIJA

Figuralna kompozicija može biti: ŽANR – SCENA, ISTORIJSKA KOMPOZICIJA, RELIGIOZNA KOMPOZICIJA, MITOLOŠKA KOMPOZICIJA

Žanr – scena

Žanr je vrsta slike, manjeg formata, koja opisuje svakodnevni život, tj.ono što ga okružuje i uslovljava.

zanr-scena

Istorijska kompozicija

Istorijska kompozicija opisuje neki od istorijskih događaja, uglavnom obuhvata teme iz starije istorije.

istorijska-kompozicija

Religiozna kompoziija

Pod religioznom kompozicijom podrazumeva se likovni prikaz vezan za hrišćanstvo, tj. za Sveto pismo, kao glavnog izvora i temelja religije.

reliozna-kompozicija

Mitološka kompozicija

Mitološka kompozicija sadrži prikaze u kojima dominantno mesto imaju mitološke ličnosti, pre svega božanska bića.
mitoloska-kompozicija

AKT

Akt je likovni prikaz nagog ljudskog tela.

akt

MRTVA PRIRODA

Mrtva  priroda je likovna predstava “mrtvih” ili nepomičnih objekata (cveće, voće, posuđe, plodovi, mrtva divljač).
Mrtva priroda može biti: GRUPA PREDMETA I CVEĆE

Grupa predmeta

grupa predmeta

Cveće

cvece

APSTRAKTNA KOMPOZICIJA

Apstraktna slika ističe specijalne likovne vrednosti kroz boju i formu, potpuno nezavisno od teme.
apstraktna-kompozicija

NADREALISTIČKA KOMPOZICIJA

nadrealisticka-kompozicija

Kako postaviti sliku na zid

Pozovite nas!